Kreative Trøndelag

Utdanningsvalg - Hospitering og besøk

Velkommen til Thora Storm videregående skole.   

 

                        

 

Som et ledd i opplæringa i faget Utdanningsvalg har Trondheim, noen randkommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune inngått samarbeid om hospiteringsordning i videregående skole. Nytt av året er at elever som vurderer en yrkesfaglig utdanning skal prioriteres. Ved Thora Storm tilbyr vi hospitering i Studieretning for Service og samferdsel, Design og håndverk og Helse- og oppvekstfag.

Hospiteringa foregår i uke 47 og 48. Det blir 1 hospiteringsdag pr. elev. Vi har kun kapasitet til å ta inn 4 elever pr utdanningsprogram pr. dag. Det er ungdomsskolene selv som prioriterer hvem som får hospitere på de ulike videregående skolene og studieretningene. Som 10.-klassing må du derfor melde din interesse til rådgiver på den skolen du går på.  Les mer

Nyskolen på Kalvskinnet

 Les mer

Lånekassen - søknadsfrist 15. november

Søknadsfrist for å søke om utdanningstøtte til høstsemesteret 2014, er 15. november.

 

Les mer på nettsidene til Lånekassen

 

 Les mer

Transport til og fra Ringve vgs

 

Bussen kjører fra bussoppstillingsplassen foran Domkirka kl 11.45,
og returnerer fra Ringve vgs kl 12.10.

   Les mer

Elevenes fagblogger


Følg våre elever på deres flotte fagblogger.  Les mer