Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Aktiviteter > Arkitekthjelpen, prosjekt i bymiljø

Arkitekthjelpen, prosjekt i bymiljø

Klasse 2stfo gjorde i fire timer på onsdag 5. november et spennende prosjekt sammen med studenter på NTNU gjennom arkitekthjelpen. På Studio Beta arbeidet elevene med å bygge bygninger ut fra gitte ord, i trepinner. Disse trepinnene var i målestokk 1:10 til det de senere jobbet med på Torget. På Torget satte gruppene sammen byggverkene sine i full størrelse. Til slutt la de frem ideene sine for arkitekturstudentene og deres professor.


Utskriftsvennlig versjon