Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Aktiviteter > Operasjon dagsverk

Operasjon dagsverk


Elevene ved skolen har hvert år deltatt i Operasjon Dagsverk. 

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetskampanje – av, med og for ungdom. Det er ungdom som lager OD, ungdom som gir et dagsverk på OD-dagen, og ungdom sitter i skolekomiteer. Det er også ungdom som reiser rundt og holder foredrag, ungdom som lager informasjonskampanjen, og ikke minst er det ungdom som mottar pengene.

(Kilde: www.od.no

Innbetaling til OD gjøres fra følgende nettadresse:

https://betale.od.no/

Vær nøye med å oppgi riktig navn og klasse på eleven du betaler for.
Når du har betalt får du et referansenummer som skal sendes med eleven til skolen.

 

 

   

Utskriftsvennlig versjon