Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Fagtilbud > Entreprenørskapslinja

...Entreprenørskapslinja

 

Entreprenørskap

Ta utfordringen – velg en linje som åpner mange dører!

Dette er et studietilbud for deg som er ambisiøs, nysgjerrig, har pågangsmot og som vil lære å se nye muligheter og gjøre noe med dem.

På Entreprenørskapslinja vil du:

 • Erfare et tilbud for deg som vil være med på å løse framtidas utfordringer.
 • Få trening i og verktøy til å tenke nytt.
 • Utvikle egenskaper som initiativ, ansvar, kreativitet, løsningsorientering, pågangsmot og evne til refleksjon.
 • Lære ved å kombinere teori, nysgjerrighet og praktisk arbeid.

Du vil oppleve:

 • Samarbeid med spennende aktører i næringslivet.
 • Virkelighetsnær opplæring blant annet gjennom spennende arbeidsmetoder, bedriftsbesøk, eksterne oppdragsgivere og ekskursjoner.
 • Studietur til utlandet hvert år.
 • Deltagelse på messer og skaperkonkurranser.
 • Å etablere din egen bedrift.
 • Utplassering i mentorbedrift i VG1
 • Tett samarbeid mellom faglærere 

Dette er Entreprenørskapslinja:

 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2 i VG1 og VG2
 • Mentorprogram for alle elever.
 • Ungdomsbedrift i VG2
 • Fokus på karriere og utdanningsvalg.
 • Muligheter for å ta markedsføring på Handelshøyskolen i VG3.
 • Fleksible fagvalg etter egne prioriteringer 

Entreprenørskapslinja ved Thora Storm vgs er ett treårig utdanningsprogram for deg som vil ha studiespesialisering, og samtidig ser det som spennende og utviklende å bruke entreprenørskap som strategi og arbeidsmetode. Denne arbeidsmetoden vil ha ekstra fokus på kreativitet og nyskaping, og en del av opplæringen vil foregå utenfor skolen – i samarbeid med bedrifter og organisasjoner. Avhengig av hvilke programfag elevene velger å fordype seg i, vil de oppnå spesiell eller generell studiekompetanse på lik linje med alle andre som fullfører utdanningsprogram for studiespesialisering.

Ved denne linja vil elevene oppleve mange felles aktiviteter og tverrfaglig samarbeid. Det vil bli lagt vekt på å knytte sammen de ulike fagene og gjøre opplæringen virkelighetsnær. Ulikt fra andre klasser er entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2 felles for denne klassen. De resterende programfagene velges etter egne ønsker og prioriteringer og man kan få spesiell studiekompetanse (realfagsfordypning).

Opplæringen innebærer bedriftsbesøk, gjesteforelesere, prosjektarbeid, utplassering i mentorbedrift og egen mentor, etablering av ungdomsbedrift, deltakelse i skaperkonkurranser, karriereplanlegging, messer og et utvalg av spennende arrangementer i samarbeid med næringslivet.

Etter gjennomført skolegang vil du få generell eller spesiell studiekompetanse. Utdanningen gir mulighet for å søke på alle typer studier.

 Vg1

 

 Vg2

 

 Vg3

 

 Fellesfag

 Norsk
 Samfunnsfag
 Naturfag
 Matematikk 1T/1P
 Engelsk
 2. fremmedspråk
 Geografi
 Kroppsøving

 

4
3
5
5
5
4
2
2

 Fellesfag

 Norsk
 Historie
 2. fremmedspråk
 Kroppsøving

 

4
2
4
2

 Fellesfag

 Norsk
 Historie
 Religion og etikk
 Kroppsøving

 

6
4
3
2

 Til sammen

30

 

12

 

15

 Programfag

 Entreprenørskap og
 bedriftsutvikling 1

 


5

 Programfag

 Entreprenørskap og
 bedriftsutvikling 2
 Matematikk (P,S,R)

 Valgfrie programfag

 


5  
3/5

10

 Programfag

 Valgfrie programfag+ Prosjektprogram 1)

 

15

 Totalt

35

 

30/
32

 

30

1) Individuelt tilpasset opplegg med diplom som sluttkompetanse

Du søker deg til dette tilbudet i VIGO. Velg Studiespesialisering (STUSP1) og i trinn 7 "Tilleggsopplysninger" går du til "Spesialtilfeller" (nedtrekksmeny) og velger alternativet "Ønsker STUSP1 med entreprenørskap ved Thora Storm vgs". Nærskoleprinsippet gjelder for dette tilbudet.

Se også vår Facebook-side:


Utskriftsvennlig versjon 

Del

 • Print