Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Fagtilbud > Kunst, design og arkitektur - Nyhet!

Kunst, design og arkitektur - Nyhet!

Fra høsten 2016 tilbyr Thora Storm vgs Kunst, design og arkitektur. Dette er et eget studieforberedende utdanningsprogram.

På kunst, design og arkitektur jobber du med kreative og estetiske fag samtidig som du oppnår generell studiekompetanse. Du kan også oppnå spesiell studiekompetanse ved å velge realfag som valgfrie programfag. Dette gir direkte adgang til et mangfold av videre studier, men er et spesielt godt utgangspunkt for studier innen kunst, kultur, design og arkitektur, både på universitet og høgskole.


(Elevarbeid)

I løpet av det første året får du grunnleggende undervisning i bl.a. tegning, form, farge, materialbruk og kunst-, arkitektur- og designhistorie. Undervisningen på Vg2 og Vg3 bygger på undervisningen fra Vg1. Du vil få kunnskap og erfaring med en rekke materialer og teknikker. Etter hvert vil du få større valgfrihet i forhold til ideer og uttrykk i eget arbeid.

Det er 2 obligatoriske programfag:

På Vg2 og vg3 kan man velge valgfrie programfag.
Hvilke fag du kan velge innenfor kunst, design og arkitektur er avhengig av hvor mange elever som velger de ulike tilbudene:        

• Arkitektur og samfunn
• Design og bærekraft
• Foto og grafikk
• Kunst og skapende arbeid
• Samisk visuell kultur

Du kan også velge programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram:

• Dans
• Drama
• Idrettsfag
• Medier og kommunikasjon
• Musikk
• Musikk, dans og drama
• Realfag
• Språk, samfunnsfag og økonomi

 

 Oppbygging og innhold

 Vg1

 

 Vg2

 

 Vg3

 

 Fellesfag

 Norsk
 Naturfag
 Matematikk 1T eller 1P
 Engelsk
 Fremmedspråk
 Kroppsøving

 

4
5
5
5
4
2

 Fellesfag

 Norsk
 Historie 
 Matematikk 2P*
 Fremmedspråk
 Samfunnsfag
 Kroppsøving
 Geografi

 

4
2
3
4
3
2
2

 Fellesfag

 Norsk
 Historie
 Religion og etikk
 Kroppsøving

 

6
4
3
2

 Til sammen

25

 

20

 

15

 Programfag

 Kunst og
 visuelle  virkemidler

 Design og arkitektur

 

 
  5

  5

 Programfag

 Kunst og visuelle
 virkemidler 
 
 Design og arkitektur

 Valgfritt programfag

 

5


5

5

 Programfag

 Kunst og visuelle
 virkemidler

 Design og arkitektur

 Valgfrie programfag

 

  5


  5

 10

 Totalt

35

 

35

 

35


 * Kan erstattes med matematikk R1/S1 (som er programfag).

 
                                                          (Elevarbeid)                                                                      (Elevarbeid)

Se vår fagblogg for flere eksempler: http://thorastorm-fo.blogspot.no/

 


Utskriftsvennlig versjon 

Del

  • Print