Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Fagtilbud > Tilbud for minoritetsspråklige elever

Tilbud for minoritetsspråklige elever

Thora Storm videregående skole er utpekt til å være Fokusskole
for
NAFO (Nasjonalt senter for flerkuturell opplæring)

Les om Thora Storm videregående skole på NAFO's hjemmeside.

I Norge har alle rett til å gå på videregående skole i tre år. Normalt kan man ikke gå et eller flere skoleår om igjen. Det betyr at det er viktig å få gode resultater og lære mye i løpet av de tre årene. Det er karakterer fra alle årene som bestemmer om elever får lærlingplass (yrkesfag) eller kommer inn på høgskole eller universitet (etter studiespesialisering).  Det er viktig å ha lite fravær og god orden og atferd. Fraværet fra alle årene du går på videregående skole, kommer på vitnemålet ditt.

Elever kan studere på universitet og høgskole selv om de har gått et yrkesfaglig utdanningsprogram. Da må de gå et år på allmennfaglig påbygging.

På Thora Storm videregående skole har vi to tilbud spesielt for deg med minoritetsspråklig bakgrunn: Innføringsklasse og Studiespesialisering for minoritetsspråklige. Vi gir ingen begynneropplæring i norsk, da må du søke deg til EVO eller bruke et ekstra år i ungdomsskolen.

Innføringstilbudet er for deg som har vansker med å forstå hva andre sier på norsk, og som trenger å jobbe mer med skriftlig norsk og å lese norsk, før du kan begynne på vanlig videregående skole. Vi anbefaler at du har bestått Norskprøve 2 eller Migratest på nivå A2 før du begynner hos oss.

Studiespesialisering for minoritetsspråklige er like vanskelig som vanlig studiespesialisering. Du får ekstra timer med norsk (to år) og engelsk (tre år) og bør være på nivå B1 språklig (norskprøve 3) når du starter.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


INNFØRINGSTILBUD

Dette tilbudet passer for deg som har vært i Norge i mindre enn 6 år. Du har gått i mottaksklasse på ungdomsskolen, i ungdomsgruppa på EVO eller bestått norskprøve 2 eller Migratest på nivå A2. Kanskje har du fullført videregående skole i et annet land og trenger å lære mer norsk før du begynner på videregående skole i Norge.

Du bør ikke begynne i innføringsklassen hvis du ikke har lært norsk før. Da anbefaler vi at du går på EVO for å få begynneropplæring (ungdomsgruppa).

De fleste som går i innføringstilbudet er mellom 16 og 24 år. Hvis du er 24 år eller eldre kan du ta videregående skole gjennom voksenopplæringa.

Målet med innføringsklassen er at du skal begynne på vanlig videregående skole etter et år. Du får god hjelp til å velge videregående utdanningsprogram i løpet av året i innføringsklassen.

Du har skole hver dag fra kl.0815-1500.

Du har følgende fag med til sammen 35 timer per uke:
Norsk 9 timer
Engelsk 5 timer
Matematikk 5 timer
Naturfag 4 timer
Samfunnsfag 3 timer
Kroppsøving 2 timer
Utdanningsvalg 2 timer
Aktiviseringsfag 5 timer (bl.a. hospitering på ulike opplæringstilbud)

Undervisningen følger læreplanene for grunnskolen, og elevene får standpunktkarakter og blir trukket ut til en skriftlig og en muntlig eksamen på slutten av året.

I innføringsklassen får du:
Ekstra hjelp med språk og begreper i alle fag.
Dere er 20 elever i klassen.
Mulighet til å ta privatisteksamen i fremmedspråk (morsmål).
Tolk på foreldremøter og samtaler.
Migratest i norsk – du bør ha B1 for å begynne i Vg1.

Etter innføringsklassen:
Forskning viser at elever som har gått i innføringsklassen får bedre resultater på videregående skole enn elever uten et år i innføringsklassen.

Hvis du skal begynne på universitet eller høgskole, må du helst ha karakter 3 og 4 i alle fag (5 og 6 i alle fag for å bli lege, ingeniør, advokat).

Du har normalt tre år på deg til å fullføre videregående skole etter innføringsklassen.

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med skolen på tlf 72 81 13 00, eller send en epost til  

STUDIESPESIALISERING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE 

Dette er et tilbud for deg som forstår og kan lese og skrive norsk, men som trenger litt ekstra undervisning i norsk og engelsk for å komme deg gjennom studiespesialiserende utdanningsprogram.

Vi forventer at du har bestått Migratest nivå B1 eller Norskprøve 3 for å begynne her. Vi har også flere elever som har fullført videregående skole i et annet land og som har gått i innføringsklasse eller fått annen norskopplæring før de begynner hos oss.

Du må jobbe mye med lekser og fag, og være tålmodig.

Du har flere timer i uka enn på vanlig studiespesialisering. I fellesfag (norsk, engelsk, geografi, samfunnsfag, kroppøving, historie, naturfag, religion og etikk) går du i klasse med 15 elever med minoritetsspråklig bakgrunn. I programfag (fag du kan velge selv)  går du i klasse med inntil 30 elever, som alle har norsk som morsmål.

Du får god hjelp til å søke høgskole eller universitet etter at du er ferdig med tre år hos oss. Hvis du skal begynne på universitet eller høgskole, må du sannsynligvis ha karakter 3 og 4 i alle fag (5 og 6 i alle fag for å bli lege, ingeniør, advokat).

HER kan du lære mer om skolesystemet og de ulike utdanningsprogrammene på videregående skole i Norge.

HER finner du informasjon på ditt språk om videregående opplæring (information in several languages).

 

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon 

Del

  • Print