Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > For elever > Karakterer og klagefrister 2017

Karakterer og klagefrister 2017

Karakterinformasjon

Standpunkt- og terminkarakterer bekjentgjøres onsdag 7. juni for Vg2 og Vg3, og tirsdag 13. juni for Vg1 og 3DH. Orden- og atferdskarakterer er da foreløpig fastsatt, endelig fastsetting gjøres 16. juni.

Eksamenskarakterer ved sentralt gitt eksamen og lokalt gitt skriftlig eksamen bekjentgjøres fredag 16. juni. Karakterer fra andre lokalt gitte eksamener bekjentgjøres samme dag som eksamensavviklingen finner sted.

Standpunkt-, termin- og eksamenskarakterer blir publisert i Skolearena. Elever har tilgang til Skolearena via itslearning. 

Klagefrist for standpunkt- og eksamenskarakter er 10 dager fra bekjentgjøring, i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven. Behandling av klage på karakter kan føre til at karakteren blir stående, eller at den endres til gunst eller ugunst for klageren. Klagefristen på eksamenskarakterer gitt ved skriftlig eksamen våren 2017 er mandag 26. juni.

Grunnet endret publiseringsdato for eksamenskarakterer ved skriftlig eksamen er ny klagefrist for disse eksamenskarakterene satt til 29. juni. I saker hvor kandidater ønsker rask behandling av klager i fag hvor dette er mulig, må klagen være skolen i hende innen kl. 12.00 tirsdag 27. juni. Se utfyllende informasjon vedrørende dette på Utdanningsdirekoratets nettsider.

Etter forskrift til opplæringsloven er klagefrist for standpunktkarakterer fastsatt til 10 dager etter at melding om standpunktkarakter er mottatt, men avgangselever som mener de har grunnlag for å klage, bør gjøre dette straks de har mottatt slik melding – og senest innen 3 dager. Dette for å kunne ha mulighet til å rekke klagebehandling før fristen for opptak til videre utdanning.

Klageskjema for eksamenskarakterer finner du her:
NB! Husk å signere skjemaet.


Utskriftsvennlig versjon