Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > For elever > Lenker

Lenker


Lånekassen - Søk om stipend

Migratest - Innlogging for gjennomføring av test

Utdanning - Oversikt over utdanningsmuligheter

Udir - Læreplaner og annen nyttig informasjon om grunnopplæringen

Vilbli - Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring

UE - Informasjon om Ungt Entreprenørskap

ANSA - Nøytral informasjon til elever vedrørende utenlandsstudier

Jobbfeber - Informasjon om yrker og utdanninger

NAV - Ledige jobber og informasjon om dine rettigheter

Veivalg - En omfattende karriereveiledningstest

NAFO (Nasjonalt senter for flerkuturell opplæring) -
Thora Storm videregående skole er utpekt til å være Fokusskole
for NAFO


Utskriftsvennlig versjon