Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > For elever > Skjemaer

Skjemaer


Har du vært syk, leverer du egenmeldingsskjema til kontaktlærer så snart du kommer på skolen igjen. 

Skal du søke om permisjon eller tid til individuell studiedag eller administrative gjøremål, benytt skjema nedenfor.

Du kan også søke om sletting av fravær, eller be om at fravær blir dokumentert.

 

Egenmeldingsskjema

Notat om behandling av søknader om fri fra opplæringen

Registrering av elev- og foresatteinformasjon

Reglement for elevekskursjoner

Søknad om fri fra opplæringen

Søknad om tid til indiv. studiedag/adm. gjøremål

Søknad om godkjenning av fag jfr. §1-16 i forskrift til Opplæringslova

Søknad om reservert skoleplass ved utveksling

Søknad om sletting/dokumentert fravær

Søknad om særskilt tilrettelegging ved prøver og eksamen


 

 


Utskriftsvennlig versjon 

Del

  • Print