Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > For elever > Skolerute 2017-18, og 2018-19

Skolerute 2017-18, og 2018-19

RAMME FOR SKOLEEIERNES SKOLERUTE FOR ELEVENE I SØR-TRØNDELAG
2017-2018

Uke

Antall dager

Elevenes fridager m.m.

33

2 dager

Første skoledag: torsdag 17. august

34

5 dager

 

35

5 dager

 

36

5 dager

 

37

5 dager

 

38

5 dager

 

39

5 dager

 

40

5 dager

 

41

0 dager

Fri mandag 9. -fredag 13. oktober. Høstferie

42

5 dager

 

43

5 dager

 

44

4 dager

Operasjon dagsverk 02.11. Fri fredag 03.11 (studiedag lærere)

45

5 dager

 

46

5 dager

 

47

5 dager

 

48

5 dager

 

49

5 dager

 

50

5 dager

 

51

4 dager

Siste skoledag før jul: Torsdag 21. desember

52

0 dager

 

              85 dager

Uke

Antall dager

Elevenes fridager

1

3 dager

Første skoledag: Onsdag 3. januar

2

5 dager

 

3

5 dager

 

4

5 dager

 

5

5 dager

 

6

5 dager

 

7

5 dager

 

8

0 dager

Fri mandag 19. - fredag 23. februar. Vinterferie

9

5 dager

 

10

5 dager

 

11

4 dager

Fri onsdag 14. mars - felles studie- og planleggingsdag

12

5 dager

 

13

0 dager

Fri mandag 26. mars-fredag 30. mars: Påskeferie

14

4 dager

Fri mandag 2. april: 2. påskedag

15

5 dager

 

16

5 dager

 

17

5 dager

 

18

4 dager

Fri tirsdag 1. mai

19

3 dager

Fri torsdag 10. mai (Kristi Himmelfartsdag) + fredag 11. mai

20

3 dager

Fri torsdag 17. mai + fredag 18. mai

21

4 dager

Fri mandag 21. mai (2. pinsedag)

22

5 dager

 

23

5 dager

 

24

5 dager

 

25

5 dager

Siste skoledag før sommerferien: Fredag 22. juni

              105 dager

Totalt 190 dager

 

RAMME FOR SKOLEEIERNES SKOLERUTE FOR ELEVENE I TRØNDELAG 
2018-2019

Uke

Antall dager

Elevenes fridager m.m.

33

2 dager

Første skoledag: Torsdag 16. august

34

5 dager

 

35

5 dager

 

36

5 dager

 

37

5 dager

 

38

5 dager

 

39

5 dager

 

40

5 dager

 

41

0 dager

Fri mandag 8.-fredag 12. oktober. Høstferie

42

5 dager

 

43

5 dager

 

44

5 dager

 

45

5 dager

 

46

5 dager

 

47

5 dager

 

48

4 dager

Fri fredag 30. november

49

5 dager

 

50

5 dager

 

51

5 dager

Siste skoledag før jul: Fredag 21. desember

              86 dager

Uke

Antall dager

Elevenes fridager

1

2 dager

Første skoledag: Torsdag 3. januar

2

5 dager

 

3

5 dager

 

4

5 dager

 

5

5 dager

 

6

5 dager

 

7

5 dager

 

8

0 dager

Fri mandag 18. - fredag 22. februar. Vinterferie

9

5 dager

 

10

5 dager

 

11

5 dager

 

12

5 dager

 

13

5 dager

 

14

5 dager

 

15

5 dager

 

16

0 dager

Fri mandag 15. april-fredag 19. april: Påskeferie

17

3 dager

Fri mandag 22. april: 2. påskedag. Fri tirsdag 23. april

18

4 dager

Fri onsdag 1. mai

19

5 dager

 

20

4 dager

Fri fredag 17. mai: Grunnlovsdag

21

5 dager

 

22

3 dager

Fri torsdag 30. mai (Kristi Himmelfartsdag). Fri fredag 31. mai

23

5 dager

 

24

4 dager

Fri mandag 10. juni: 2. pinsedag

25

4 dager

Siste skoledag før sommerferien: Torsdag 20. juni

              104 dager

Totalt 190 dager

         

 


 

 


Utskriftsvennlig versjon