Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > For elever > Skoleskyss

Skoleskyss


AtB har ansvaret for all kollektivtrafikk, og ikke minst skoleskyssen, i hele Sør-Trøndelag.

Les generell informasjon om AtB her:

Les mer om skoleskyss for elever i videregående skole her:

 

Til deg som søker om skoleskyss

Sør-Trøndelag fylkeskommune har utviklet en nettbasert skoleskyssportal som finnes på følngende nettadresse: https://www.stfk.no/skoleskyss   

De som skal benytte skoleskyssportalen er elever som søker om avstandsskyss, dvs som har en avstand på minst 6 km mellom bosted og skole, og elever som søker om skyss på bakgrunn av legeattest, dvs en varig funksjonshemming/sykdom.

Søknadsfrist er den 31. juli 2016.

Elever med folkeregistrert adresse i Sør-Trøndelag og som går på skole i andre fylker må sende inn manuell søknad.

Fosterforeldre må sende inn manuell søknad på vegne av sitt fosterbarn.

Skjemaene nedenfor brukes av de som ikke kan bruke MinID eller det er andre årsaker til at skoleskyssportalen ikke kan benyttes.

Last med søknadsskjema

Last ned egenerklæringsskjema. Gjelder elever med foreldre som har delt daglig omsorg.

Elever under 18 år som bor i egen bolig må få foreldre til å sende inn manuell søknad.

Last ned søknadsskjema

Les mer om skoleskyss for elever i videregående skole på fylkeskommunens nettsider: https://www.stfk.no/no/Tjenester/samferdsel/Skoleskyss_som_er_fylkeskommunens_ansvar


Utskriftsvennlig versjon 

Del

  • Print