Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > Aktuelt > 15. mars er siste frist for å søke om støtte

15. mars er siste frist for å søke om støtte


Søknader om stipend og/eller lån for våren 2013 må være kommet inn til Lånekassen innen 15. mars 2013. Den samme fristen gjelder også for å melde fra om endringer for vårsemesteret 2013.

Alle elever med ungdomsrett kan få utstyrsstipend, men de må søke for å få det.

Søknader fra lærlinger for undervisningsåret 2012–2013 må være kommet inn til Lånekassen innen 30. juni 2013, eller innen lærekontrakten avsluttes, dersom lærekontrakten avsluttes før 30. juni 2013.

For kurs som starter 1. mars 2013 eller senere, må søknaden ha kommet inn til Lånekassen før undervisningsåret eller kurset er avsluttet.

15. mars er også frist for å melde fra om endringer

Vi minner også om at endringer (flytting, endring av antall fag/årstimer, sivilstand osv.) som vil kunne gi rett til mer støtte, må være meldt inn til Lånekassen innen 15. mars 2013.

• Les mer om søknadsfristene i Lånekassen på www.lanekassen.no/frister

• Les mer om å melde fra om endringer til Lånekassen på www.lanekassen.no/opplysningsplikt

 

Vennlig hilsen

Lånekassen


Utskriftsvennlig versjon