Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > Aktuelt > Dilemmaet om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja

Dilemmaet om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja

Ved Thora Storm vgs er vi opptatt av pedagogisk utvikling, og at undervisningen skal være relevant og virkelighetsnær. I den forbindelse har 1STE, entreprenørskapsklassen vår, hatt et tverrfaglig samarbeidsprosjekt med Statoil. Initiativtakere og ansvarlige for gjennomføringen var lærerne Ingeborg Sletta og Stine Waldum, som underviser klassen i henholdsvis naturfag og samfunnsfag / geografi. I tillegg har norsklærer Marianne Sandvik vært involvert for å gi elevene vurdering i presentasjonsteknikk.

Prosjektet startet med et besøk på Statoil Rotvoll 13.9, med påfølgende skolebesøk fra Miljøpartiet de Grønne og Natur og ungdom 18.9.  Gruppene i klassen fikk velge problemstilling innenfor dilemmaet Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Saken ble belyst fra flere sider, der man så både på det geologiske, naturfaglige og teknologiske perspektivet og på det politiske og samfunnsmessige perspektivet. Elevene skulle drøfte problemstillingen fra ulike perspektiver og komme med en konklusjon om man ville anbefale oljeboring i Lofoten eller ikke.

Etter tre ukers arbeid ble det holdt presentasjoner torsdag 3.10 med representanter fra Statoil, Miljøpartiet de Grønne og representanter fra skolens ledelse tilstede. Problemstillingen elevene har arbeidet med har vært sterkt knyttet til dagens politiske debatt.

Tilbakemeldingene fra Statoil var at elevene var svært dyktige når de belyste temaet, og at de var imponert over elevenes arbeid og refleksjoner. Elevene synes prosjektet har vært arbeidskrevende, men at prosessen har ført til økt kunnskap i gruppearbeid og innad i fagene; naturfag, geografi, samfunnsfag og norsk.

 


Utskriftsvennlig versjon