Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > Aktuelt > Dronning Sonjas skolepris 2014

Dronning Sonjas skolepris 2014

Det er en glede å kunne fortelle at Thora Storm videregående skole av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er nominert som kandidat til Dronning Sonjas skolepris 2014. Prisen går hvert år til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

Les pressemeldingen i forbindelse med nominasjonen her.

Her kan du lese oppslaget i Adresseavisen.

Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til denne skoleprisen for inkludering og likeverd i 2005. Prisen ble første gang delt ut i 2006. Utdanningsdirektoratet administrer arbeidet med Dronning Sonjas skolepris og har oppnevnt en jury som velger årets vinner. Juryens leder er professor dr. philos Edvard Befring.

Kriterier for prisen

Dronning Sonjas skolepris skal hvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom - og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Mer om Dronning Sonjas skolepris kan leses her.


Utskriftsvennlig versjon