Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > Aktuelt > Nå kan du bl.a. kontakte rådgivere på elevtjenestens facebook-side!

Nå kan du bl.a. kontakte rådgivere på elevtjenestens facebook-side!INFO OM ELEVTJENESTEN

Velkommen til elevtjenesten ved Thora Storm videregående skole. Her kan du spørre oss om det du lurer på, enten offentlig på sida eller privat i en melding. Les mer om hvem og hvor vi er under "om" på facebook-sida vår HER.

Elevtjenesten på facebook er et rådgivningstilbud for elever ved Thora Storm videregående skole. Still generelle spørsmål på veggen vår, send oss en melding (vi har taushetsplikt) eller be om å få en samtale med oss på skolen. Vi kan hjelpe deg med yrkes- og karriereveiledning, samt sosiale og personlige utfordringer du opplever på skolen.

 

HVEM ER VI?


ELEVTJENESTEN AVD. GSS:

Catherine Liv Churchill
Rådgiver for 1HOA, 1HOB, 2HOA, 2HOB, 2HOC, 3HOA, 3HOH

Tone Johannessen
Rådgiver for1DHA, 1DHB, 2DHA, 2DHB, 3 DH, 1STFO, 2STFO, 3STFO.

Mette Mari Wold
Rådgiver for3STC, 3STD, 3STM, IFK. Tilstede mandager og torsdager.

Frode Brøndbo
Rådgiver for3STA, 3STB. Tilstede tirsdager og torsdager

Aud Jacobsen
Logoped, lese- og skrivevansker, læringstrategier.

Sylvia Asmussen
Rådgiver fra IMDI.

Berit Håvold
Helsesøster. Tilstede mandager og onsdager.

Trine Malvik
Helsesøster. Tilstede torsdager.

Elizabeth Spidsøe
Fysioterapeut.Tilstede tirsdager og torsdager.

ELEVTJENESTEN AVD. AØS:

Gunnar Thorbjørnsen
Rådgiver for1STB, 1SSB, 1STF, 2STC, 2STF, 3STA, 3STC.

Nina Wesenberg
Rådgiver for1SSA, 1STA, 1STE, 2SSA, 2SSB, 2STA, 2STB, 2STE, 3STB, 3STD.

Mette Mari Wold
Rådgiver for2STD, 1STM, 2STM. Tilstede tirsdager og fredager.

Frode Brøndbo
Rådgiver for1STC og 1STD. Tilstede mandager og onsdager.

Berit Håvold
Helsesøster, til stede hver tirsdag og noen fredager.

_________________________________________________

Visste du at du som elev har rett til nødvendig rådgivning?

Opplæringsloven § 22-1:

Den enkelte eleven har rett til to ulike former for nødvendig rådgiving: sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving. Tilbodet skal vere kjent for elevar og føresette, og vere tilgjengeleg for elevane ved den enkelte skolen.

Retten til nødvendig rådgiving inneber at eleven skal kunne få informasjon, rettleiing, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette på skolen og ta avgjerd i tilknyting til framtidige yrkes- og utdanningsval. Rådgivinga kan vere både individuell og gruppevis. Eleven sitt behov og ønskje vil avgjere forma som blir teken i bruk.

Rådgivinga skal medverke til å utjamne sosial ulikskap, førebyggje fråfall og integrere etniske minoritetar. For at rådgivinga skal bli best mogleg for eleven, skal skolen ha eit heilskapleg perspektiv på eleven og sjå den sosialpedagogiske rådgivinga og utdannings- og yrkesrådgivinga i samanheng.

Eleven skal få den hjelpa han/ho treng for å utvikle seg vidare og utnytte eigne ressursar, utan omsyn til tradisjonelle kjønnsroller.

 

Utskriftsvennlig versjon 

Del

  • Print