Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > Aktuelt > Eksamensreglement for skriftlig eksamen høsten 2012

Eksamensreglement for skriftlig eksamen høsten 2012


Oppmøte: Seinest kl. 08:30.

Møt tidlig, trafikkproblemer er ikke godkjent grunn for å komme for seint.

Eksamensstart: Kl. 09:00

Kandidater som har fått utdelt eksamensoppgaver og eksamenspapir, kan ikke forlate eksamenslokalet før de har signert kandidatlisten (signeres oppstart av eksamen og ved innlevering av besvarelse) og det minst har gått 30 minutter av eksamenstiden.

Gyldig fravær: Sykdom eller annen uforutsigbar hindring.

Skolen skal varsles umiddelbart og legeattest eller annen dokumentasjon skal legges fram samme dag.

Ugyldig fravær: Du har ikke rett til ny eksamen. 

Du må da ta faget på nytt ved å melde deg opp som privatist senere.  Dette er tilfelle dersom du:

 • Ikke møter til eksamen i det hele tatt.
 • Kommer for seint.  I dette tilfellet er det eksamensleder eller rektor som avgjør om du vil få anledning til å gjennomføre eksamen, men viktig å merke seg at alle ankomster etter 09:00 er for seint.


Rom: GYMSAL B avdeling Adolf Øiens skole.

Plassering: Det er lagt ut ark med navn, fag og eksamensnummer på bordet du skal bruke.

Oppgave: Sjekk at fag og fagkode stemmer.

Kontakt: Det er ikke lov å kommunisere med andre. 

Brudd på dette kan føre til annullering av eksamen.  Klage kan sendes fylkesmannen inne tre uker.

Hjelpemidler: Alt er tillatt (husk særskilte hjelpemidler i enkelte fag som matematikk som passer, linjal, vinkelmåler, kalkulator), unntatt kommunikasjonsutstyr – bruk av internett er IKKE lov. 

Det er unntak for enkelte fag, der den første delen kan være uten noen form for hjelpemidler.  Mobiltelefoner og annet kommunikasjonsutstyr skal være avslått (ikke bare ”lydløst”) og legges fremst i eksamenslokalet.  Brudd på dette kan føre til annullering av eksamen.  Klage kan sendes fylkesmannen innen tre uker.

Tid: Eksamenstida er angitt i oppgaven.  I tillegg gis ett kvarter for å ordne papirene.

Tilrettelegging: De som har rett til dette ta med vedtakspapiret på eksamensdagen. Vedtaket må være gjort i inneværende år. Dette gjelder:

 • Utvidet tid
 • Spesielle hjelpemidler
 • Andre særskilte tiltak


Innlevering: De fleste fag skal leveres elektronisk (unntak matematikk). Du vil få utdelt bruksanvisning, passord og dagspassord.

Papir: Du skal bare bruke papir som er stemplet med skolens navn. Alt papir skal leveres inn:

 • Innføring
 • Makulert innføring
 • Kladd
 • Oppgaven

 

Ingen ark skal rives i stykker.

Merking: Alle innføringsark skal merkes med utdanning, fag., fagkode, elevnummer og dato.

Du må IKKE skrive navnet ditt, verken på toppene av arkene eller i svarteksten.

I lokalet: Rekk opp hånda dersom du ønsker å få kontakt med en av vaktene.

Dette gjelder for eksempel dersom du:

 • Lurer på noe
 • Trenger mer papir eller annet utstyr
 • Har sendt noe til skriver som skal hentes
 • Skal på toalettet
 • Ønsker å gå ut for å få frisk luft
 • Skal levere besvarelsen.  Vakta gir beskjed når du kan forlate lokalet.


NB! Skolens røykereglement gjelder også under eksamen!

Sensur: Karakterene offentliggjøres umiddelbart etter sensur. Fellesensur for høsteksamen er 3. januar 2013.

Klage: Klagefristen for karakterer er 10 dager fra offentliggjøringen. 

Klagen må være skriftlig og sendes skolen, som så videresender den til ny sensur. Denne er endelig og kan ikke påklages.  Ved klage kan karakteren gå opp, ned eller bli stående. 


Utskriftsvennlig versjon 

Del

 • Print