Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > Aktuelt > Elektroniske varselbrev fra uke 48

Elektroniske varselbrev fra uke 48

Thora Storm videregående skole er valgt som pilotskole for et nasjonalt prosjekt, kalt
«Svar ut».

I den forbindelse vil du som elev/foresatt fra og med uke 48 få tilsendt eventuelle varsel om manglende vurdering i fag og/eller nedsatt karakter i orden og atferd, digitalt.
Dette krever at mottaker har en «digital postkasse». Foreløpig er det kun Altinn som kan være «digital postkasse». Post vil bli levert digitalt kun til de som er registrerte brukere i Altinn. Mottaker vil samtidig få en sms på telefonen med beskjed om at det er kommet et varsel fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

De som ikke har digital postkasse, vil få varselbrevet levert i postkassen som tidligere. Frist for lesing av varsel digitalt, er satt til 4 dager.

Her finnes mer informasjon om Altinn og om hvordan man kan registrere deg som bruker: www.altinn.no

NB! Foresatte/elever som allerede har konto på Altinn, skal ikke opprette ny konto. 

Uavhengig av om posten sendes digitalt eller på papir, så benytter vi mottakers adresse registrert i Folkeregisteret. Du kan se og evt. oppdatere dine folkeregistrerte opplysninger her: http://www.skatteetaten.no/no/person/folkeregister/

 

Målet er – etter hvert – å sende all post digitalt fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Les mer om «Svar ut» her: www.stfk.no/svarut

 


Utskriftsvennlig versjon