Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > Aktuelt > Klage på eksamenskarakter

Klage på eksamenskarakter

 

Hurtigbehandling av klager

Kandidater som ønsker rask behandling av klager i fag der det er mulig, får en forkortet klagefrist. For at klagene i disse fagene skal kunne behandles innenfor hurtigklagebehandlingen, må de leveres skolen innen utgangen av mandag 27. juni.

Klager i følgende fag kan behandles som hurtigklage:

Norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, medie- og informasjonskunnskap, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, psykologi.


Utskriftsvennlig versjon