Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > Aktuelt > Interreg-prosjekt

Interreg-prosjekt

Igjen har Thora storm vgs fått innvilget ett Interregprosjekt i samarbeid med gode kolleger ved Jämtlands gymnasium. Det nye prosjektet er en videreføring og videreutvikling av det tildeligere prosjektet; Midtnordisk nätverk for entreprenørskap i skolan.

Vårt nye prosjekt heter Ungt entreprenørskap i Nordens grønne belte. Thora Storm vgs og Jämtlands gymnasium ønsker gjennom dette prosjektet at flere ungdommer skal etablere bedrifter, skape et grenseløst arbeidsmarked, og øke antallet som tar høyere utdanning i regionen. 

Prosjekteierne ønsker sammen med deltagende bedrifter og organisasjoner å bli ett episentrum for ungt entreprenørskap, ett nettverk mellom skole og næringsliv. Ut i fra felles kunnskap om entreprenørskap skapt gjennom det forrige Interregprosjekt ønsker vi nå å trappe opp samarbeidet med det regionale næringslivet. I samarbeid med offentlige og private partnere er målene for prosjekt flere nyetableringer, mer grenseoverskridende virksomhet, et grenseløst arbeidsmarked for unge og øke antallet unge som tar høyere utdanning. Gjennom felles aktiviteter skal vi overskride grensehinder og bidra til å se grensen som en ressurs i stedet for ett hinder for ungdom og næringsliv, og bidra til regional utvikling.


Utskriftsvennlig versjon