Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > Aktuelt > Skoleåret 2013-2014

Skoleåret 2013-2014


For skoleåret 203-2014 vil inntaksordningen endres, slik at elever som nå går i Vg1 og Vg2 slipper et nytt inntak - de får fortsette på den skolen de går nå! Elever som vil ta et år i utlandet, søker nå skolen om reservert plass året etter, og ikke Inntakskontoret. Elever som går i 10. klasse nå, søker skoleplass i VIGO som tidligere.

Thora Storm vgs. vil få nytt skolebygg ved tidligere Adolf Øiens skole. Byggearbeidene vil starte 5. august, og vil føre til at all opplæringen i en periode må legges til et annet sted. Ungdomsopplæringen vil foregå ved tidligere Gerhard Schønings skole, mens voksenopplæring/påbyggingskurs vil få andre lokaler - dette er ikke endelig bestemt ennå.

Årets 10-klassinger søker i VIGO til Thora Storm videregående skole. Skolekoden for denne skolen er 16069, og kortformen er TSV: 

1. februar kl 23.59
Søknadsfrist for søkere med særskilte tilretteleggingsbehov.
Alle vedlegg til søknaden må være sendt innen 1. februar.

1. mars kl 23.59
Søknadsfrist for alle andre søkere

1. juni
Frist for ettersending av dokumentasjon som er av betydning for søknaden

10. juli
Førsteinntaket er klart. Resultatet finner du på søknaden på vigo.no

19. juli
Svarfrist førsteinntaket

7. august
Andreinntaket er klart. Resultatet finner du på søknaden din på vigo.no

12. august
Svarfrist andreinntaket


Noen lenker:
www.vilbli.no  www.stfk.no  www.vigo.no  www.facebook.com


Utskriftsvennlig versjon 

Del

  • Print