Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > Aktuelt > Lokalisering av Thora Storm på Kalvskinnet

Lokalisering av Thora Storm på Kalvskinnet


Utdanningskomitéen har vedtatt enstemmig å lokalisere Thora Storm videregående skole i nybygg og eksisterende bygg ved tidligere Adolf Øiens skole på Kalvskinnet.

Tidligere var planen at skolen skulle ligge i Vår Frues gate i Midtbyen, på tomta til Gerhard Schønings skole, men på grunn av store kostnadssprekker og en gigantregning fra Riksantikvaren, har det blitt endring i byggeplanene. Fylkesordfører Tore O. Sandvik uttrykte i Adresseavisen 9.11.2011 at vi ikke kan bruke 60 millioner kroner av skolepengene våre til pålagte arkeologiske utgravninger. Han ønsker en debatt både om størrelsen på regningen fra Riksantikvaren og i hvilken grad en slik regning kan belastes utbygger.  Fylkesordføreren mener at Trondheim risikerer å bli et museum hvis kostnader til arkeologiske utgravninger skal ligge på et slikt nivå.

I tillegg til regningen fra Riksantikvaren, har byggeprosjektet i Vår Frues gate allerede blitt 70 millioner kroner dyrere enn planlagt grunnet en rekke forhold.  I tillegg, ville det ha kommet ytterligere kostnader på grunn av usikkerhet omkring kvikkleireforhold i Nidelva, og evt. pålagte tiltak i tilknytning til dette.

Adolf Øien-tomta på Kalvskinnet har tidligere vært vurdert som sted for det nye skolebygget. Planer og foreslåtte utkast er nå hentet fram på nytt. Det vil bli gjort nye vurderinger, og trolig vil ny arkitektkonkurranse bli utlyst til våren. På denne tomta vil det i høyere grad satses på å bygge på eksisterende bygninger, slik at de arkeologiske kostnadene blir lavere.

 

Blir nye Thora Storm slik?

 

  

    


Det har blitt foreslått at Trondheim Fagskole, Trondheim kommunes voksenopplæring og Sosial- medisinsk institusjonsskole kan lokaliseres til Vår Frues gate, i bygningene til gamle Gerhard Schønings skole. Men det viser seg at det trolig ikke er plass nok innenfor dagens bygningsmasse. Alternative lokaler for fagskolen, og evt. for den samlede virksomheten, er under vurdering.

Planene for flerbrukshallen, som skulle ligge under skolegården til Trondheim Katedralskole, vurderes også på nytt. Det har vist seg at det er dyrt å bygge under bakken, og det har blitt foreslått å heller bygge en mindre hall (2/3 av størrelsen) på Kalvskinnet (også under bakken). Idrettsorganisasjoner jobber nå for å påvirke politikerne for å få til en løsning med full flerbrukshall på eller i nærheten av anlegget, evt. i samarbeid med HIST, NTNU og Samskipnaden.

Mange lærere er positive til at nye Thora Storm nå ser ut til å bli lokalisert til Kalvskinnet. Flere mente i utgangspunktet at prosjektplanene for denne tomten ville gi de beste resultatene.

Det har dermed blitt forsinkelser i byggeprosjektet. Planen videre er nå at det blir byggestart sommeren 2013, og at byggeprosjektet skal være ferdig sommer 2014.


Utskriftsvennlig versjon