Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > Aktuelt > Utdanningsvalg - Hospitering og besøk

Utdanningsvalg - Hospitering og besøk

Som et ledd i opplæringa i faget Utdanningsvalg har Trondheim, noen randkommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune inngått samarbeid om hospiteringsordning i videregående skole. Nytt av året er at elever som vurderer en yrkesfaglig utdanning skal prioriteres. Ved Thora Storm tilbyr vi hospitering i Studieretning for Service og samferdsel, Design og håndverk og Helse- og oppvekstfag.

Hospiteringa foregår i uke 47 og 48. Det blir 1 hospiteringsdag pr. elev. Vi har kun kapasitet til å ta inn 4 elever pr utdanningsprogram pr. dag. Det er ungdomsskolene selv som prioriterer hvem som får hospitere på de ulike videregående skolene og studieretningene. Som 10.-klassing må du derfor melde din interesse til rådgiver på den skolen du går på.

Studieretning

Hospiteringsdager

Design og håndverk

Mandag, torsdag, fredag (Uke 47) Mandag, torsdag (uke48),
Mandag (uke 49)

Helse- og oppvekst

Mandag, tirsdag, onsdag (Uke 47 og 48)

Service og samferdsel

Tirsdag, onsdag, torsdag (Uke 47 og 48)

Oppmøte hospiteringsdagen kl 0815.

Siden Thora Storm vgs er alene i Sør-Trøndelag om å tilby Studiespesialisering med formgiving er vi åpne for å ta imot elever til en spesiell besøksdag også på denne studieretninga:

Studieretning

Hospiteringsdager

Studiespesialisering med formgivingsfag

Onsdag 19. november kl 0900-1130

Studiespesialisering med formgivingsfag

Onsdag 26.november kl 0900-1130

Vi tenker oss besøket på Studiespesialisering med Formgivingsfag som en blanding av informasjonsmøte og omvising i en av våre klasser når det foregår praktiske fag.

Thora Storm vgs disponerer for tiden midlertidige lokaler i gamle Gerhard Schønings skole, Vår frue gate 1&3. (Bak Vår Frue kirke og Frimurerlogen). Se her

Skolens tilbud om Studiespesialisering kan du lese om her:
Ordinær studiespesialisering
Studiespesialisering med entreprenørskap
Studiespesialisering med entreprenørskap og realfagsfordypning (Kommer)

Det blir felles velkomst og informasjon ved avdelingslederne før elevene får følge undervisninga i Vg1-klassene. Lunsj kl 1130. Skolen spanderer. Avslutning og oppsummering kl 1400, slutt ca. kl 1430.

Utskriftsvennlig versjon