Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > Aktuelt > Vellykket Gründercamp!

Vellykket Gründercamp!


20. - 21. oktober ble det avholdt Gründercamp ved Thora Storm videregående skole. Arrangementet pågikk i nesten et døgn. Det var 104 påmeldte elever fra ulike skoler, derav 25 elever fra Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund.

 

Oppdraget:

Det var Enova som stod bak oppdraget elevene fikk. Enova jobber for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge (les mer om Enova her: http://www.enova.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1153).

Temaet var framtidas energibruk, og i formuleringene for oppdraget kunne vi lese følgende:

Vi vet at det vil bli mangel på energi og at prisene på energi vil øke i årene fremover. Vi må både redusere energibruken og gå over til å bruke mer fornybar energi. Til dette trenger vi ny teknologi.

Vår generasjon har et høyt forbruk av varer og tjenester som bruker energi. Mange elektroniske produkter og andre forbruksartikler har svært kort levetid og fører til et enormt energi-, miljø- og avfallsproblem. Dette berører mange av de produktene vi forholder oss til i hverdagen som TV, mobil, pc, konsoller, printere, og så videre. I tillegg er mange elektriske produkter påslått eller står i stand-by modus mesteparten av døgnet.

Framtidas energiutfordringer krever nye energiløsninger!

Oppdrag: Lag en VARE, TJENESTE eller KAMPANJE som bidrar til å senke den samlede energibruken i det daglige liv. Velg og begrunn valg av målgruppe. 

Vær spenstig i forhold til gruppas løsning. Tenk nytt, kreativt og spennende!

 

Vurderingskriterier:

Juryen la vekt på følgende seks vurderingskriterier:

 • Gode argumentasjonsrekker og robusthet i innholdet.
 • Løsningen fenger målgruppen på en nytenkende og kreativ måte og er relatert til energibruk/energieffektivisering.
 • Løsningen må være gjennomførbar og kunne realiseres i nær framtid. 
 • Gruppa må kunne gi en faglig begrunnelse for valg av vinkling og løsning av oppgaven. 
 • En god forretningsplan. 
 • En oversiktlig, engasjerende og kreativ presentasjon.

 

Vinnere:

Gründercampens hederspris - Fokusprisen ble vunnet av Sondre, Yngve, Marthe og Marthe som går på Trondheim Katedralskole (Vg 3). De mottok en sjekk på 2000 kr og går videre til Fylkesgründercampen som skal avholdes 10. og 11. november. Dommerne oppfordret dessuten medlemmene av gruppen til å gå rett til Bystyret for å presentere ideen sin!

 Vinnere av hedersprisen

 Engasjerte vinnere

 

Vinnere i kategorien Beste kreative og nyskapende ide var Marianne, Eline, Emilie, Birger og Stina Sofie. De mottok en pengepremie på 1000 kr.

Vinnere i kategorien beste kreative og nyskapende ide 

 

Vinnere i kategorien Beste presentasjon var Julie, Julie, Fredrik og Bjørn. De mottok en pengepremie på 1000 kr.

Vinnere i kategorien beste presentasjon 

 

Vinnere i kategorien Beste framtidsvisjon var Lars, Erlend, Eivind og Erlend. De mottok en pengepremie 1000 kr.

Vinnere i kategorien beste framtidsvisjon 

 

Vinnere i kategorien Beste svenske gruppe var Julia, Emma, Klara, Nikolina og Kalle. Denne gruppen går videre til Fylkesgründercampen.

Bilde av beste svenske gruppe

 

Pengepremiene ble gitt av Fokus bank.

 

Dommere:

 • Gisle Almlid-Larsen – juryformann (UE)
 • Ingveig Wahl (NHO)
 • Kjetil Mørkved (NTNU TTO)
 • Harald Lynum – juryformann (Fokus Bank)
 • Trond Beckmann (LEN)
 • Anne M. Abelgaard (Enova)

 

Juryen får blomster som takk

Juryen 

 

Gjennomføringen av arrangementet:

Elevene overnattet på skolen i rom som ble omgjort til sovesaler. Like før premieutdelingen, kunne det observeres mange trøtte elever, noe som skyldtes både intens jobbing og intens sosialisering.

Bilde fra gymsal Bilde av elever

 

Ifølge funksjonærer og lærere, har elevene oppført seg bra, og arrangementet har vært vellykket. Elevene på Service og samferdsel takkes spesielt, fordi de gjorde en flott innsats i forhold til det praktiske rundt arrangementet. De tok seg av oppgaver som mottagelse, servering, registrering og vakthold.

Elever fra Trondheim skal senere besøke Wargentinskolan i Östersund for videre gründerarbeid!

 


Utskriftsvennlig versjon 

Del