Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > Aktuelt > Viktig info om klagefrister - NB! VG3 innen 10. juni

Viktig info om klagefrister - NB! VG3 innen 10. juni

 

· Klagefrist for avgangselever er 3 dager etter at karakter er offentliggjort. Det betyr at klagen må være levert til skolen innen mandag 10. juni 2013.

· Klagefrist for de som ikke er avgangselever er 10 dager etter at karakter er offentliggjort, dvs klagefrist innen mandag 17. juni 2013.

 

Årsaken til denne forskjellen er følgende skriv fra Sør-Trøndelag fylkeskommune:

«Selv om forskrift til opplæringsloven fastsetter klagefristen til 10 dager etter at de har mottatt melding om standpunktkarakter, bør avgangselever klage straks de har mottatt slik melding – og senest innen 3 dager. Dette for å kunne rekke fristen for opptak til høyere utdanning. Hvis klagen fremmes etter dette, vil eleven kunne risikere at klagen blir behandlet for seint til at en eventuell endring av karakteren kan få konsekvenser for opptaket.»

 

Merk at man kun kan klage på standpunktkarakterer – ikke på terminkarakterer.


Utskriftsvennlig versjon