Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > Global Dignity Day 2012

Global Dignity Day 2012


Global Dignity er et uavhengig, ideelt og politisk nøytralt initiativ etablert av H.K.H. Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA). Ideen til Global Dignity oppsto i møter om internasjonale utfordringer under World Economic Forum i Davos i 2006. Initiativtakerne så et potensiale i å bruke begrepet verdighet som en kilde til positiv endring og utvikling.
(http://www.globaldignity.no/?aid=9105620 19.10.2012) 

Global Dignity Day er en internasjonal dag for verdighet som markeres over hele verden. Onsdag 17. oktober ble dagen markert på nærmere 150 videregående skoler i Norge. Ca. 30000 elever var med, og omtrent 1400 frivillige stilte opp som veiledere. Målet med Global Dignity Day er bl.a. at elevene skal lære om betydningen av verdighet i eget og andres liv. Gjennomføringen er blitt global, og har blitt gjennomført i mer enn 40 land, deriblant, USA, Mexico, Mongolia, Indonesia og Sør-Afrika. I 2011 er omtrent 50 land med på kampanjen.

Under ser du bilder som viser hvordan dagen ble markert ved Thora Storm videregående skole.
Vg1-elever, lærere og veiledere var samlet på Byscenen. Veilederne var studenter tilknyttet den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (Isfit-festivalen).Kronprinsen var også med, på skjermen.

 


Kolbjørn Nordvik var innleid som konferansier. Han snakket om begrepet verdighet og fortalte sin verdighetshistorie.Publikum ble imponert og rørt over den svært modige eleven som først gikk opp på scenen for å fortelle sin verdighetshistorie. Han mottok stor applaus fra salen!På avdeling Adolf Øiens skole jobbet elevene klassevis med begrepet verdighet.  Dyktige studenter tilknyttet Isfit-festivalen var veiledere for elevene.Tankekart ble laget i grupper.Begrepet verdighet ble diskutert i plenum.Verdighetshistorier ble delt i grupper.Elevene fikk en individuell oppgave hvor de skulle skrive et brev til seg selv. I brevet skulle de sette seg noen mål for hva de ville gjøre det kommende året for å styrke sin egen og andres verdighet. Kontaktlærerne tar vare på brevene og elevene vil få dem tilbake om et års tid.

Mange elever var så tøffe at de gikk opp på scenen for å fortelle sine verdighetshistorier for en fullsatt sal. Publikum var raus med applausen!Rektor takket alle som hadde bidratt til arrangementet. Her blir lærerne Vibeke Halvorsen Sæter og Åshild Isdal takket spesielt.


Les mer om Global Dignity Day her: http://www.globaldignity.noTusen takk for et flott arrangement! 


Utskriftsvennlig versjon 

Del

  • Print