Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > Global Dignity Day 2013

Global Dignity Day 2013

Global Dignity Day ble arrangert  onsdag 16. oktober.  Arrangementet ble innledet og avsluttet i Frimurerlogen av rektor Anne Karin Sveinall og hovedveileder Eivind Rindal. Rindal, som har spesielle erfaringer i forhold til temaet, gjorde stort inntrykk som inspirator og møteleder. Veilederne er rekruttert og opplært av organisasjonen MOT http://www.mot.no/  og de gjorde en flott jobb i klasserommene. Mange gode eksempler på hva som forbindes med begrepet verdighet ble diskutert. Dagen ble avsluttet med at mange gode verdighetshistorier fra klassene ble framført fra scenen i Frimurerlogen. Det ble et flott arrangement og vi håper at enda flere videregående skoler vil slutte opp om Global Dignity Day til neste år.

Les en artikkel om Rindals spesielle bakgrunn:     http://www.adressa.no/nyheter/terrorangrepet/article1668916.ece

Om Global Dignity Day: http://www.globaldignity.no/?aid=9107119

Organisasjonen MOT:  http://www.mot.no/   

Verdighetsprinsipper

Global Dignity har utviklet fem verdighetsprinsipp, som et utgangspunkt for refleksjon og samtale om hva verdighet betyr for hver enkelt av oss og hvordan vi kan omsette dette i konkrete valg og handlinger.

De fem verdighetsprinsippene er:

1. Alle mennesker har rett til å leve et verdig liv.

2. Et verdig liv er å kunne bruke sine ressurser som menneske. En forutsetning for dette er å ha tilgang til helsetjenester, utdanning,inntekt og sikkerhet.

3. Verdighet er å ha frihet til å ta avgjørelser og treffe valg som berører eget liv – og oppleve at denne rettigheten blir møtt med respekt.

4. Verdighet bør være det styrende prinsipp for alle handlinger.

5. Vår egen verdighet er gjensidig avhengig av andres verdighet.

 

 


Utskriftsvennlig versjon 

Del

  • Print