Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > ISFiT

ISFiT

 

Årets tema under ISFiT er diskriminering. Kunstgjengen har arbeidet med ulike medium, for å belyse dette teamet. "Youth stories" er et slikt prosjekt. Vi har sammen med arkitektstudenter restaurert en gammel campingvogn både utenpå og inni. Vi har intervjuet til sammen 10 ungdommer i alderen 13-19 år om diskriminering. Målet har vært å få fram ungdommens stemme under festivalen ,deres tanker og erfaringer rundt teamet. Ungdommene har selv bestemt hvilke tema de har hatt lyst til å snakke om, så vi har vært innom tema som stereotypier, kjønnsdiskriminering, likestilling, religion, etnisk diskriminering, migrasjon, kapitalisme og mye mer. Dette er historier som er svært relevante og lærerikt for andre ungdommer å ta en titt på. Det vil være mulig å komme inn i campingvognen å lese, lytte og skrive ned tanker sammen med noen av oss fra kunstgjengen.

https://www.isfit.org/event?34


Utskriftsvennlig versjon