Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > Nyskolen på Kalvskinnet

Nyskolen på Kalvskinnet


Se bildene fra skoleutvalgets befaring på nyskolen 25.11.14

 

Fredag 6. september 2013 kl 1300 ble grunnsteinen for nyskolen lagt ned.
Det var leder for Opplæringskomiteen, Karianne O. Tung som foretok den høytidelige markeringen. - Jeg er veldig stolt av å legge ned grunnsteinen til Thora Storm på 100-årsdagen til Trondhjems Handelsgymnasium, sa Karianne Tung i sin tale til alle de fremmøtte. - Det er viktig med gode og moderne skoler som gir godt arbeids- og læringsmiljø for elever og lærere. Med Thora Storm legger vi til rette for 100 nye år med opplæring på Kalvskinnet, sa Tung.

En stolt rektor viste frem grunnsteinen som er laget i keramikk av Signe Sagfjæra, som er lærer ved skolen.
*********

Tirsdag 4.12.2012 ble det offentliggjort at HUS arkitekter AS og Reinertsen AS er vinnere av prosjektkonkurransen om nytt skolebygg for Thora Storm vgs på Kalvskinnet. Bygget vil ligge på tomten hvor adeling Adolf Øien ligger i dag og bygget vil omfatte et komplett skolebygg med flerbrukshall for 850 elever.


De sentrale målsettingene for nye videregående skoler i Sør-Trøndelag, vedtatt av Fylkestinget er følgende:

  • Kompakte skoler, arealeffektivisering
  • Sentralt fellesareal/”hjerte”
  • Synliggjøring av aktivitet
  • Entydig adkomst/hovedinngang
  • Hensiktsmessig uteareal
  • Universell utforming
  • Miljøvennlig skole


HUS arkitekter AS og Reinertsen AS har vektlagt viktigheten av å bevare det grønne preget i bydelen. Tomtens totale størrelse er knapp, og for å få til best mulig utearealer og samtidig ta hensyn til tillatt gesimshøyde for tomta, har det vært nødvendig å planlegge et noe kompakt bygg. Arealeffektivisering/kompakte skoler er også en av de sentrale målsettingene for nye videregående skoler i Sør-Trøndelag. Bygget vil få tre etasjer, pluss to etasjer under bakken hvor flerbrukshallen vil bli lokalisert. Det er også fokusert på at det skal bli minimal trafikkbelastning på skolens område, og det er foreslått å begrense motorisert trafikk til østre del av tomten.

Den eksisterende bygningmassen vil rives, bortsett fra bygg A som det er knyttet antikvariske bevaringskrav til. Bygg A vil knyttes til hovedbygget med en broforbindelse i andre etasje. Foran anlegget mot sør-vest er det planlagt et raust plassrom med direkte forbindelse til kantinen, dette er et solrikt område med utsikt mot parken og Nidelven.

Innslipp av dagslys, sentrale fellesareal i form av "hjerterom" (blant annet kantine/vestibyle/bibliotek/vrimleområder) og mulighet for fleksibel bruk av alle skolens arealer er også vektlagt.Inngangsparti sett fra Suhms gate mot nordøst. Illustrasjon: HUS arkitekter AS og Reinertsen A
S

 


Inngangsparti sett fra Suhms gate mot nordøst (kveld/natt). Illustrasjon: HUS arkitekter AS og Reinertsen AS
Interiørperspektiv - fellesområde/vestibyle. Illustrasjon: HUS arkitekter AS og Reinertsen ASUteområde i tilknytning til kantinen sett fra Elvegata mot sørvest. Illustrasjon: HUS arkitekter AS og Reinertsen ASDette er en prinsippillustrasjon som blant annet viser hvordan man tenker at daglys skal slippe inn i bygningen. Illustrasjon: HUS arkitekter AS og Reinertsen ASFasade nord. Illustrasjon: HUS arkitekter AS og Reinertsen ASFasade sør. Illustrasjon: HUS arkitekter AS og Reinertsen ASFasade vest. Illustrasjon: HUS arkitekter AS og Reinertsen ASFasade øst. Illustrasjon: HUS arkitekter AS og Reinertsen AS

 


Snitt av eksisterende bygg (bygg A) og nytt bygg. Under bakken i nybygget vil flerbrukshallen lokaliseres. Illustrasjon: HUS arkitekter AS og Reinertsen AS

Arkeologiske utgravninger på tomta ble gjort våren 2013, byggestart var i august 2013 og nytt skolebygg ble overlevert fra byggherren til fylkeskommunen 06. februar 2015.

Les mer om saken:

Adresseavisen 5.12.2012: HER
adressa.no 5.12.2012: HER
Adresseavisen 11.12.2012: HER

bygg.no 7.12.2012: HER


Utskriftsvennlig versjon 

Del

  • Print