Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Forsideelementer > Prosjektet eventyr og kommunikasjon med barn

Prosjektet eventyr og kommunikasjon med barn

I fagene norsk og kommunikasjon har de blant annet hatt om eventyrsjangeren, utviklingsteoretikere, kommunikasjon med barn og barnekulturen i dag. Deretter kom den store «manndomsprøven» - de skulle lese sitt eget eventyr og ha en dialog med virkelige mottakere i barneskolen og i barnehage! De fleste grudde seg litt, men både i barneskolen og i barnehagen var det unger som fulle av forventning og smil tok i mot dem. Det ble en veldig hyggelig og koselig stund både for ungene og elevene våreJ. Elevene fikk veldig gode tilbakemeldinger fra de voksne ved skole og barnehage, og de voksne var imponert over hvor dyktig elevene var i dialog med barna. Eventyrene tok opp viktige verdier og moralske spørsmål som det å tørre å ta det første steget ved noe nytt, være modig, ikke stenge ut noen, vente på tur, fremmedfrykt, det å dele med andre og hjelpe hverandre og mye mer…J Dette ga grobunn for gode samtaler med barna.  Rett etter lesestunden tegnet barna flere tegninger som skulle illustrere eventyret de hadde hørt opplest, og noen ble så inspirerte at de begynte å skrive egne eventyr! Underveis i prosjektet har elevene skrevet logger og her er noen sitater:

«Det er bra å lese for barn bla. for at de kan få med seg kunnskap ved enkelte fortellinger, det kan også få de til å reflektere/tenke over ting de ikke har gjort før, de kan lære seg nye ord og betydninger, og mange fortellinger er en del av kulturen vår,»

«Siden eventyret mitt hadde et poeng ved at man må bli kjent med fremmede før man dømmer dem, så spurte jeg barna om de noen gang hadde fått noen nye i barnehagen, eller om noen hadde kommet inn som ny, og hvordan de syntes det var. «

«Prosjektet var egentlig veldig morsomt. Først var jeg jo skeptisk på å lese opp egenskrevet eventyr foran barna, men det gikk jo over all forventning. Besøket på skolen var i alle fall morsomt, og jeg koste meg hele tiden. Jeg har lært masse om barns utvikling ut i fra forskjellige aldre, og enda mer om hvordan man skal kommunisere med dem.»

«Når vi leser for barn så er det med på å utvikle tankesystemet deres, samt språk»

«Jeg ble positivt overrasket og hadde en kjempeopplevelse. Barna var kjempeflinke og de husket hele eventyret mitt. De var veldig interesserte og jeg tror spørsmålene jeg stilte før jeg startet gjorde at de engasjerte seg mer.»

«Jeg stilte spørsmål til dem underveis for å sjekke om de har skjønt eventyret og eventuelt forklare om det var noe vanskelig.»

«Jeg har lært mer om barns utvikling og måte å kommunisere på og jeg har selvsagt lært mer om virkemidler i eventyr.»

Faglærere: Inger Johanne Aspaas og Hanne B. L. Guldberg

Dette er tegninger barnehagebarna har laget:


Utskriftsvennlig versjon