Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Om oss > Ny skole - nytt navn

Ny skole - nytt navn


Hvorfor ny skole?
 

Thora Storm videregående skole er et resultat av arbeidet med Skolebruksplan 3, som fylkeskommunen påbegynte i 2007.

Forslagene til ny skolestruktur i Trondheim, som lå i skolebruksplanen, ble politisk behandlet i Fylkestinget 12. desember 2008.

Vedtaket gikk ut på å slå sammen og samlokalisere 6 videregående skoler i Trondheim: Ringve og Brundalen, Ladejarlen og Strinda og Adolf Øien og Gerhard Schøning.

Vedtaket som gjaldt Midtbyen lød som følger:

"Midtbyen – Trondheim Katedralskole opprettholdes som i dag. Gerhard Schønings skole
bygges ut. Begge forblir selvstendige skoler. Gerhard Schønings skole og Adolf Øiens
skole slås sammen under felles ledelse med virkning fra 01.08.2009.

a) Gerhard Schøning skole. Skolen tilføres nybygg. Det gjennomføres bygningsmessige
rehabiliterings- og godkjenningstiltak ved skolen. Skolens kapasitet er 855 plasser. Dagens
voksenopplæringstilbud flyttes ut av midtbyen og dens lokalisering avklares som egen sak
i løpet av første halvår 2009....

d) I arbeidet med en ny skole på Gerhard Schøning utredes et navnebytte på skolen, dette
fortusetter dialog med stiftelsen."

Det ble opprettet navnekomiteer på alle de sammenslåtte skolene, og disse leverte sine innstillinger til Fylkestinget. I Midtbyen landet navnekomiteen på Thomas Angell videregående skole. Dette ble også lagt fram for Fylkestinget 15.12.09, men saken ble her utsatt, fordi en ikke var fornøyd med de framlagte forslagene. Det ble særlig pekt på at det ikke var noen kvinnenavn blant forslagene. Saken ble sendt tilbake til navnekomiteene. I Midtbyen hadde en gått gjennom svært mange navneforslag, og blant disse var Thora Storm. Nå som det ble etterspurt et kvinnenavn, ble hennes navn foreslått - som et sidestilt alternativ til Thomas Angell.

I Fylkestinget 03.03.10 ble Thora Storm videregående skole vedtatt som nytt navn på den sammenslåtte skolen.

NYTT VEDTAK:
Det viste seg at en utbygging av Thora Storm vgs på tomta til Gerhard Schønings skole ble vesentlig dyrere enn planlagt. Det ble også forsinkelser og usikkerhet om grunnforholdene. Til slutt valget fylkeskommunen å flytte hele byggeprosjektet til Adolf Øiens skole (fylkestingvedtak 150/11, 13.12.11). En utbygging her var tidligere vurdert som en foretrukket løsning, men ville blitt en god del dyrere enn utbygging på Gerhard Schøning. Etter overskridelsene ble en utbygging på Adolf Øien billigere enn Schøning-alternativet.

Kilder og tilleggsinformasjon (lenker):

NRK-Trøndelag 22.02.10

NRK-Trøndelag 03.03.10

Adresseavisen 04.03.10

Sør-Trøndelag fylkeskommune - politisk agenda

 


Utskriftsvennlig versjon