Kreative Trøndelag
Thora Storm videregående skole > Tjenester > Biblioteket > ATEKST for elever og ansatte

ATEKST for elever og ansatte

Mediearkivet ATEKST er nå tilgjengelig for elever og ansatte. ATEKST er et verktøy for research i fakta, kommentarer og refleksjoner på samfunnet. Her finner man et unikt digitalisert artikkelarkiv fra norske papiraviser. ATEKST gir også tilgang til et stort antall sentrale nordiske aviser, samt et bredt spekter av søk i internettaviser og magasiner. ATEKST oppdateres daglig, noen kilder går tilbake til 1984. Dette vil være til stor hjelp i undervisningen og prosjektarbeid.

Verktøyet er lett å bruke og har gode søkefunksjoner.

ATEKST finner du her: www.retriever.no (åpnes i eget vindu). sett markøren i innloggingsfeltet og trykk enter. Brukernavn og passord trengs kun når man jobber på maskiner utenfor skolens område. Brukernavn og passord er da felles for de skolene som abonnerer i fylket. I venstre meny på denne siden finner du også en brukermanual for bruk av tjenesten.

www.skolewebben.no er Ateksts skoleside med relevante oppgaver relatert til fagplan og direkte tilgang til Atekst. Avtalen inviterer til fri bruk og fritt uttak av artikler i hele avtaleperioden. Dette samtidsleksikonet bidrar også med stofftilfang mellom hendelse og lærebok. Atekst skal være enkel å orientere seg i og inneholder mange muligheter for bearbeiding av resultatlistene, som lagring av artikler eller videreforsendelser via e-post.  

NB! Lenker og passord må ikke distribueres til andre skoler da dette kan medføre misbruk av tjenesten. Les om rettigheter til bruk av innholdet i tjenesten: 

1. Brukerne har ingen opphavsrett eller andre rettigheter til stoffet i ATEKST.
2. Brukerne har bare rett til å søke i ATEKST ved hjelp av de søkeprogrammer som til enhver tid er tilgjengelig, fremføre (vise) stoffet på den dataskjerm Abonnenten benytter, og til å fremstille 1 ett eksemplar (en utskrift) av stoffet på papir for hvert søk.
3. Brukerne har rett til lagring av artikler i elektronisk form i tillegg til papirutskrift.
4. Annen fremføring og kopiering/eksemplarfremstilling av stoff tillates ikke, uten særskilt avtale med opphavsmannen og Atekst. Abonnenten må heller ikke la andre få anledning til å gjøre dette.
5. Brudd på bestemmelsene i pkt. 3.3 og 3.4 ovenfor innebærer også brudd på bestemmelsene i personregisterlovens §33 om opprettelse av konsesjonspliktig register.
6. Abonnenten kan ikke uten særskilt avtale formidle eller videreselge tjenester eller stoff fra Tjenesten til tredjemann, eller på annen måte utnytte Tjenesten kommersielt i konkurranse med opphavsmannen eller Atekst, eller medvirke til dette. Ettertrykk er forbudt (jfr. lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 § 14).
7. Databasen inneholder personopplysninger. Slike opplysninger må ikke benyttes på en måte som kan virke krenkende for noens personlige integritet.Utskriftsvennlig versjon